vermi-composting

Organic Farming sa Brgy. Dingin,Open To Public

Posted on Updated on

Open To Public

Organic farming system is being followed by Ka Minio Babaan, a resident  of Brgy. Dingin .What is organic farming? “organic farming is a system which avoids or largely excludes the use of synthetic inputs (such as fertilizers, pesticides, hormones, feed additives etc) and to the maximum extent feasible rely upon crop rotations, crop residues, animal manures, off-farm organic waste, mineral grade rock additives and biological system of nutrient mobilization and plant protection” (USDA).

Sa aming pagbisita sa kanyang Organic Farm, we were lucky to get some video footage about his mini vermi- composting facility  located in Brgy. Dingin.  The Municipality of Pagsanjan, through its Municipal Agriculture Office,  is very supportive in this project.

Ang ganitong uri ng proyekto ay lubhang napapanahon sa kasalukuyan, considering the importance of health and wellness sa ekonomiya ng isang bayan.  Kung ang proyektong ito ay lalaganap  ay malaki ang maitutulong nito upang masiguro natin ang kaligtasang pangkalusugan ng ating mga mamamayan.   Halimbawa, sa sumusunod na video ay ipinaliwanag ni Ka-Minio ang mga benepisyo ng mga halamang gamot na pinalaki sa ilalim ong organic farming system.

If you are one of the believers of organic farming, like us, ay maaari kang pumasyal sa kanilang organic farm para magkaroon ng karagdagang inpormasyon kung paano magsimula at magpatakbo ng isang organic farming kahit sa bahay lang.

Should you have comments, please write them below.

Advertisements